Biz Kimiz?

Biz ‘’7M’’; Farklı iş sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanlarının aynı vizyon ve misyonda buluşarak sermayedar olarak birliktelik sağladıkları bir oluşumdur.

 

Faaliyet göstereceğimiz sektörleri belirlerken

Çevreye pozitif etkisine

Ülke ekonomisine sağladığı katkıya

İstihdamı arttırması, dışa bağımlılığı azaltmasına

Markalaşma ve katma değer üretimine yatkınlığına

Verimlilik, inovasyon, Ar-Ge, Ür-Ge, Dijital Dönüşüm süreçlerini içermesi ve desteklemesine

Öncelik veriyoruz…